Bảo tàng Tỉnh Phú Yên
Tiếp nhận ý kiến công dân
Góp ý dự thảo văn bản
Nghị quyết HĐND
Lịch công tác
Lịch tiếp công dân
Sơn Hoà: Giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021–2025 của UBND cấp xã năm 2023 Sơn Hòa: Nghiệm thu, bàn giao nhà Đại Đoàn kết cho hộ nghèo Thành phố Tuy Hòa: Trọng thể tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Tuy Hòa lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2024 – 2029 Tổ chức Hội nghị tuyên truyền về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2024 Nhiều hoạt động tuyên truyền trực quan chào mừng Đại hội đại biểu MTTQVN thành phố Tuy Hòa lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2024-2029 Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 Khối thi đua số 2 - thành phố Tuy Hòa ký kết giao ước thi đua năm 2024 Lãnh đạo tỉnh Phú Yên thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên và thân nhân gia đình chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024) Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật năm 2024 Đồng Xuân: Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện lần thứ 13 khoá XII, nhiệm kỳ 2019-2024 Huyện Tuy An: Ký kết giao ước thi đua các cụm trong huyện năm 2024 Hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp xã nhiệm kỳ 2024 - 2029
Sơn Hoà: Giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021–2025 của UBND cấp xã năm 2023 Sơn Hoà: Giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021–2025 của UBND cấp xã năm 2023

Sơn Hòa: Nghiệm thu, bàn giao nhà Đại Đoàn kết cho hộ nghèo Sơn Hòa: Nghiệm thu, bàn giao nhà Đại Đoàn kết cho hộ nghèo

Thành phố Tuy Hòa: Trọng thể tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Tuy Hòa lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2024 – 2029 Thành phố Tuy Hòa: Trọng thể tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Tuy Hòa lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2024 – 2029

Tổ chức Hội nghị tuyên truyền về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2024 Tổ chức Hội nghị tuyên truyền về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2024

Nhiều hoạt động tuyên truyền trực quan chào mừng Đại hội đại biểu MTTQVN thành phố Tuy Hòa lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2024-2029 Nhiều hoạt động tuyên truyền trực quan chào mừng Đại hội đại biểu MTTQVN thành phố Tuy Hòa lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2024-2029

Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026

Khối thi đua số 2 - thành phố Tuy Hòa ký kết giao ước thi đua năm 2024 Khối thi đua số 2 - thành phố Tuy Hòa ký kết giao ước thi đua năm 2024

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên và thân nhân gia đình chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ  (07/5/1954 - 07/5/2024) Lãnh đạo tỉnh Phú Yên thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên và thân nhân gia đình chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024)

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật năm 2024 Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật năm 2024

Đồng Xuân: Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện lần thứ 13 khoá XII, nhiệm kỳ 2019-2024 Đồng Xuân: Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện lần thứ 13 khoá XII, nhiệm kỳ 2019-2024

Huyện Tuy An: Ký kết giao ước thi đua các cụm trong huyện năm 2024 Huyện Tuy An: Ký kết giao ước thi đua các cụm trong huyện năm 2024

Hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp xã nhiệm kỳ 2024 - 2029 Hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp xã nhiệm kỳ 2024 - 2029

Xem thêm
Sơn Hoà: Giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021–2025 của UBND cấp xã năm 2023 Sơn Hòa: Nghiệm thu, bàn giao nhà Đại Đoàn kết cho hộ nghèo Thành phố Tuy Hòa: Trọng thể tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Tuy Hòa lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2024 – 2029 Tổ chức Hội nghị tuyên truyền về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2024 Nhiều hoạt động tuyên truyền trực quan chào mừng Đại hội đại biểu MTTQVN thành phố Tuy Hòa lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2024-2029 Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 Khối thi đua số 2 - thành phố Tuy Hòa ký kết giao ước thi đua năm 2024 Lãnh đạo tỉnh Phú Yên thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên và thân nhân gia đình chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024) Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật năm 2024 Đồng Xuân: Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện lần thứ 13 khoá XII, nhiệm kỳ 2019-2024 Huyện Tuy An: Ký kết giao ước thi đua các cụm trong huyện năm 2024 Hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp xã nhiệm kỳ 2024 - 2029
Văn bản TB mời đơn vị có năng lực thực hiện gói thầu 04TV: Dịch vụ tư vấn Giám sát thi công cho gói thầu “Nâng cấp phòng họp trực tuyến Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và trang bị thiết bị phòng họp trực tuyến Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố” TB mời đơn vị có năng lực thực hiện gói thầu 03TV: Dịch vụ tư vấn thẩm định hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Nâng cấp phòng họp trực tuyến Ủy ban MTTQVN tỉnh và trang bị thiết bị phòng họp trực tuyến Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện TB mời đơn vị có năng lực thực hiện gói thầu 02TV: Dịch vụ tư vấn lập hồ sơ thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu cho gói thầu “Nâng cấp phòng họp trực tuyến Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và trang bị thiết bị phòng họp trực tuyến Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện" THÔNG BÁO Về việc mời đơn vị có năng lực thực hiện gói thầu 01TV: Dịch vụ quản lý dự án cho gói thầu “Nâng cấp phòng họp trực tuyến Ủy ban MTTQVN tỉnh và trang bị thiết bị phòng họp trực tuyến Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố” Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Công văn tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu Vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2023 arrow_drop_down
tour Lượt truy cập
today
Hôm nay
calendar_month
Trong tháng
event_note
Trong năm
edit_calendar
Tổng lượt
HCM
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
TỈNH PHÚ YÊN
Số điện thoại: 0257.3823497
Email: ubmttq@phuyen.gov.vn
Website: ubmttq.phuyen.gov.vn
Địa chỉ: 01 Nguyễn Trường Tộ, TP.Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên
link Đi đến
Default information
close