Bảo tàng Tỉnh Phú Yên
Tiếp nhận ý kiến công dân
Góp ý dự thảo văn bản
Nghị quyết HĐND
Lịch công tác
Lịch tiếp công dân
QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 05TV: Hạng mục hạ tầng kỹ thuật cho gói thầu “Nâng cấp phòng họp trực tuyến Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và trang bị thiết bị phòng họp trực tuyến Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành Thực hiện thương thảo, hoàn thiện hợp đồng thực hiện Gói thầu số 05TV: Hạng mục hạ tầng kỹ thuật thuộc gói thầu “Nâng cấp phòng họp trực tuyến Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và trang bị phòng họp trực tuyến Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành Thăm, tặng quà nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7/1947-27/7/2024 Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Sơn Hòa tổ chức hội nghị lần thứ Hai, nhiệm kỳ 2024 – 2029 Hướng tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029 Hội nghị giao ban Tổ cộng tác viên nắm bắt dư luận xã hội và tình hình Nhân dân của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh quý II/2024 TX. Sông Cầu: Tổ chức Hội nghị Ủy ban MTTQ thị xã lần thứ hai, khóa XII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 Thị xã Đông Hòa: Sơ kết vận động Quỹ “Vì người nghèo” 6 tháng đầu năm 2024 Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Hoà sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm 2024 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2024 Gương người cán bộ Mặt trận cơ sở tiêu biểu trên địa bàn huyện Sơn Hoà Thị xã Đông Hòa: Hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2024 (Cụm thi đua số 1 và 2) Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
Tin tức - Sự Kiện
Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ 12, khóa XI, nhiệm kỳ 2019 - 2024 visibility 65 lượt xem calendar_month 21/06/2024 print mail save
Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ 12, khóa XI,  nhiệm kỳ 2019 - 2024 Quang cảnh Hội nghị
Sáng ngày 20/6/2024, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ 12, khóa XI, nhiệm kỳ 2019 - 2024 để sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2024 và chương trình phối hợp, thống nhất hành động 6 tháng cuối năm 2024; Hiệp thương cử bổ sung tổ chức thành viên, cho thôi tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XI; lấy ý kiến góp ý văn kiện Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029; góp ý các dự thảo văn kiện của Đại hội đại biểu toàn quốc  MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029; góp ý sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX. Chủ trì Hội nghị có các Đ/c Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh; Đại diện Lãnh đạo các Ban Đảng Tỉnh ủy và 57/77 vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XI.
 Trong 6 tháng đầu năm 2024, hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã có nhiều đổi mới, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, đồng thời mở rộng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tạo sự đồng thuận trong xã hội đối với việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên nhiều lĩnh vực. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các cuộc vận động như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với giảm nghèo bền vững, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; hoạt động giám sát và phản biện xã hội từng bước thực hiện có hiệu quả.
Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã có nhiều nỗ lực triển khai vận động “Quỹ vì người nghèo”. Đến nay, toàn tỉnh đã vận động được trên 16,86 tỷ đồng, đạt 149% so với kế hoạch. Tổng kết phong trào “Hỗ trợ xây dựng 1.000 căn nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách” trên địa bàn tỉnh, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh đã giải ngân 55,4 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng 1.108 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh, đảm bảo kế hoạch đề ra; Đồng thời phân bổ hỗ trợ xây dựng 40 nhà Đại đoàn kết năm 2024 từ nguồn kinh phí vận động của phong trào “hỗ trợ xây dựng 1.000 căn nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh” để hỗ trợ xây dựng nhà ở các huyện Tuy An, Sông Hinh, Phú Hòa, Sơn Hòa, Tây Hòa chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029, đến nay, đã giải ngân 1,25 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng 25/40 nhà theo kế hoạch.
Tại Hội nghị, các đại biểu thông nhất các nội dung dự thảo trình Hội nghị và có 07 ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo chính trị, chương trình Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh. Hiệp thương thống nhất bổ sung 03 đơn vị tham gia tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2019-2024 (Hội Cựu Công an Nhân dân tỉnh; Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh và Hội Nữ doanh nhân tỉnh).
Kết thúc Hội nghị, chủ trì Hội nghị tiếp thu các ý kiến tham gia góp ý của các đại biểu dự Hội nghị, đồng thời đề nghị các tổ chức thành viên và các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2019-2024 tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, cùng với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh triển khai hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên lần thứ XII và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029./.
Duy Quang
Đánh giá bài viết Xếp hạng:
QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 05TV: Hạng mục hạ tầng kỹ thuật cho gói thầu “Nâng cấp phòng họp trực tuyến Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và trang bị thiết bị phòng họp trực tuyến Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành Thực hiện thương thảo, hoàn thiện hợp đồng thực hiện Gói thầu số 05TV: Hạng mục hạ tầng kỹ thuật thuộc gói thầu “Nâng cấp phòng họp trực tuyến Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và trang bị phòng họp trực tuyến Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành Thăm, tặng quà nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7/1947-27/7/2024 Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Sơn Hòa tổ chức hội nghị lần thứ Hai, nhiệm kỳ 2024 – 2029 Hướng tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029 Hội nghị giao ban Tổ cộng tác viên nắm bắt dư luận xã hội và tình hình Nhân dân của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh quý II/2024 TX. Sông Cầu: Tổ chức Hội nghị Ủy ban MTTQ thị xã lần thứ hai, khóa XII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 Thị xã Đông Hòa: Sơ kết vận động Quỹ “Vì người nghèo” 6 tháng đầu năm 2024 Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Hoà sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm 2024 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2024 Gương người cán bộ Mặt trận cơ sở tiêu biểu trên địa bàn huyện Sơn Hoà Thị xã Đông Hòa: Hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2024 (Cụm thi đua số 1 và 2) Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
tour Lượt truy cập
today
Hôm nay
calendar_month
Trong tháng
event_note
Trong năm
edit_calendar
Tổng lượt
sell#Tags:
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
TỈNH PHÚ YÊN
Số điện thoại: 0257.3823497
Email: ubmttq@phuyen.gov.vn
Website: ubmttq.phuyen.gov.vn
Địa chỉ: 01 Nguyễn Trường Tộ, TP.Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên
link Đi đến
Default information