Bảo tàng Tỉnh Phú Yên
Tiếp nhận ý kiến công dân
Góp ý dự thảo văn bản
Nghị quyết HĐND
Lịch công tác
Lịch tiếp công dân
Hoạt động các cấp
Thành phố Tuy Hòa: Trọng thể tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Tuy Hòa lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2024 – 2029 visibility 57 lượt xem calendar_month 17/05/2024 print mail save
Thành phố Tuy Hòa: Trọng thể tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Tuy Hòa lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2024 – 2029 Đồng chí Phạm Hiểu – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phát biểu tại Đại Hội
Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Trách nhiệm- Đổi mới - Phát triển”, từ ngày 14/5 đến ngày 15/5/2024 Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Tuy Hòa trọng thể tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2024 – 2029.
Về dự có các đồng chí Phạm Thị Ngọc Tuyết- Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên; Huỳnh Lữ Tân- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tuy Hòa; Huỳnh Ngọc Oánh - Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Cao Đình Huy - Tỉnh ủy viên, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố và Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Nhoi, Hồ Đức Thạnh - Anh hùng LLVT; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND – lãnh đạo UBND, các đại biểu UBMTTQ các huyện, Thị xã bạn; các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban, đoàn thể chính trị- xã hội, các cơ quan, đơn vị phối hợp, liên tịch, lực lượng vũ trang, lãnh đạo Đảng ủy, UBND các phường, xã. Các đồng chí nguyên là lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố qua các thời kỳ đến dự Đại hội; cùng với 168 đại biểu chính thức đại điện cho các tầng lớp Nhân dân khối đại đoàn kết toàn dân tộc
Tại Đại hội thông qua nhiều nội dung quan trọng, như dự thảo báo cáo tóm tắt tổng kết nhiệm kỳ 2019-2024, phương hướng nhiệm vụ chương trình hành động của nhiệm kỳ 2024-2029; Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố khóa XIII; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố, tỉnh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam, hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khóa XIV, nhiệm kỳ 2024-2029 và hội nghị lần thứ nhất của Ủy ban MTTQVN thành phố Tuy Hòa; Hiệp thương cử Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XII; báo cáo tham luận, phát biểu thảo luận của đại biểu dự Đại hội, ...
Theo đó, trong nhiệm kỳ 2019-2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã triển khai thực hiện hiệu quả 05 chương trình hành động của MTTQ Việt Nam; đã quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước về vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn mới, MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn thành phố và các tổ chức thành viên tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động ngày càng cụ thể, thiết thực. Vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam thành phố ngày càng được khẳng định trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội. Các cuộc vận động do Mặt trận phát động, các hoạt động vì người nghèo, cứu trợ, an sinh xã hội được triển khai có hiệu quả; tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ chuyên trách Mặt trận được củng cố, kiện toàn; trình độ, năng lực được nâng lên một bước. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường; tinh thần trách nhiệm, sự hiến kế của Nhân dân được phát huy, ý kiến Nhân dân được giải quyết kịp thời; sự đồng thuận xã hội đối với các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ngày càng tăng cao.
Đến dự, chỉ đạo Đại hội, các đồng chí Phạm Thị Ngọc Tuyết - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên; Huỳnh Lữ Tân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy- Bí thư Thành ủy Tuy Hòa ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích đạt được của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố trong thời gian qua và mong muốn nhiệm kỳ 2024-2029 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố quan tâm, sớm kiện toàn để bổ sung số lượng Ủy viên ủy ban, đảm bảo phối hợp thực hiện tốt công tác Mặt trận; Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thành phố Tuy Hòa tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc và nâng cao chất lượng công tác Mặt trận đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới và làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của Nhân dân; phát huy vai trò nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217, 218 của Bộ chính trị khóa XI.
Tại Đại hội hiệp thương cử 59 đại biểu Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; hiệp thương cử 20 đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029. Đại hội tín nhiệm cử đồng chí Phạm Hiểu - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam t hành phố khóa XIV.
Thu Ngọc
Đánh giá bài viết Xếp hạng:
tour Lượt truy cập
today
Hôm nay
calendar_month
Trong tháng
event_note
Trong năm
edit_calendar
Tổng lượt
sell#Tags:
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
TỈNH PHÚ YÊN
Số điện thoại: 0257.3823497
Email: ubmttq@phuyen.gov.vn
Website: ubmttq.phuyen.gov.vn
Địa chỉ: 01 Nguyễn Trường Tộ, TP.Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên
link Đi đến
Default information