Bảo tàng Tỉnh Phú Yên
Tiếp nhận ý kiến công dân
Góp ý dự thảo văn bản
Nghị quyết HĐND
Lịch công tác
Lịch tiếp công dân
TX. Đông Hòa: Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam lần thứ Hai khóa XIII, nhiệm kỳ 2024-2029 Họp báo tuyên truyền về Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên lần thứ XII QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 05TV: Hạng mục hạ tầng kỹ thuật cho gói thầu “Nâng cấp phòng họp trực tuyến Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và trang bị thiết bị phòng họp trực tuyến Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành Thực hiện thương thảo, hoàn thiện hợp đồng thực hiện Gói thầu số 05TV: Hạng mục hạ tầng kỹ thuật thuộc gói thầu “Nâng cấp phòng họp trực tuyến Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và trang bị phòng họp trực tuyến Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành Thăm, tặng quà nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7/1947-27/7/2024 Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Sơn Hòa tổ chức hội nghị lần thứ Hai, nhiệm kỳ 2024 – 2029 Hướng tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029 Hội nghị giao ban Tổ cộng tác viên nắm bắt dư luận xã hội và tình hình Nhân dân của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh quý II/2024 TX. Sông Cầu: Tổ chức Hội nghị Ủy ban MTTQ thị xã lần thứ hai, khóa XII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 Thị xã Đông Hòa: Sơ kết vận động Quỹ “Vì người nghèo” 6 tháng đầu năm 2024 Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Hoà sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm 2024 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2024 Gương người cán bộ Mặt trận cơ sở tiêu biểu trên địa bàn huyện Sơn Hoà
Hoạt động các cấp
Mặt trận huyện Sông hinh tổ chức thành công đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024-2029 visibility 112 lượt xem calendar_month 24/06/2024 print mail save
Mặt trận huyện Sông hinh tổ chức thành công đại hội đại biểu lần thứ IX,  nhiệm kỳ 2024-2029 Đ/c Phạm Thị Ngọc Tuyết-PCT Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh về dự chỉ đạo Đại hội và trao bức trướng tại Đại hôi
Ngày 18 và 19/6/2024, MTTQ Việt Nam huyện Sông Hinh tổ chức thành công đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024-2029; dự chỉ đạo đại hội có đồng chí Phạm Thị Ngọc Tuyết, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Nay Y Blung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Sông Hinh, cùng với sự tham dự của 164 đại biểu chính thức đại diện cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện. Nhiệm kỳ qua, cùng với thành tựu chung của cả tỉnh trong công cuộc đổi mới và hội nhập, sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của huyện Sông Hinh đã đạt được những kết quả quan trọng: Kinh tế phục hồi, có mặt phát triển và tiếp tục được đầu tư, khai thác lợi thế để chuyển dịch dần sang trồng cây công nghiệp dài ngày; dịch vụ, thương mại, các cơ sở sản xuất, kinh doanh tăng nhanh đã tạo thêm việc làm và thu nhập bình quân đầu người 50 triệu đồng/người/năm (cuối năm 2023), tăng 18 triệu đồng so với năm 2019 (là 32 triệu đồng/người/năm). Các chương trình xây dựng nông thôn mới, đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, đã mang lại hiệu quả. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm, an sinh xã hội được đảm bảo. Quốc phòng - an ninh được củng cố và tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện cơ bản được giữ vững ổn định, đời sống của Nhân dân được cải thiện rõ nét. 
Những kết quả trên có sự đồng hành của Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện và các tổ chức thành viên. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Sông Hinh xác định nhiệm vụ trọng tâm ngay từ đầu nhiệm kỳ, luôn chú trọng đến việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và đa dạng các loại hình thông tin, tuyên truyền. Các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, các hoạt động vì người nghèo triển khai có hiệu quả; tổ chức bộ máy và đội ngủ cán bộ chuyên trách thường xuyên được bồi dưỡng, uy tín, năng lực được nâng lên một bước; khối đại đoàn kết được cũng cố và mở rộng; nhân dân đánh giá cao công tác tham gia giám sát, góp ý xây dựng đảng, chính quyền; tạo sự đồng thuận xã hội trong thức hiện các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.
Có thể khẳng định rằng, trong 5 năm qua, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện luôn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung hướng về cơ sở và địa bàn dân cư, tổ chức các hoạt động trên nhiều lĩnh vực, góp phần mở rộng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thông qua công tác thông tin tuyên truyền, nhiều phong trào thi đua yêu  nước có sức lan tỏa và  đi vào chiều sâu, các cuộc vận động thiết thực được đông đảo các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng với tinh thần hăng hái và sáng tạo; hoạt động giám sát và phản biện xã hội đã phát huy được dân chủ trong Nhân dân. Những thành tựu đạt được của nhiệm kỳ qua có sự đóng góp của giai cấp công nhân, giai cấp Nông dân, đội ngũ công chức, viên chức, lực lượng thanh, thiếu niên, Phụ nữ, Cựu chiến binh, Lực lượng vũ trang Nhân dân, Đội ngũ doanh nhân. Người cao tuổi; Đồng bào các dân tộc thiểu số, Đồng bào các tôn giáo…
Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, Nhân dân còn nhiều băn khoăn, lo lắng trước những vấn đề còn tồn tại như quản lý đất đai, khai thác khoáng sản, phá rừng làm nương rẫy, một số công trình chậm thi công, ô nhiễm môi trường chăn nuôi; sách nhiễu, phiền hà trong thực thi công vụ, tệ nạn xã hội, an toàn thực phẩm, sản xuất và tiêu thụ hàng giả, hàng kém chất lượng …
Để nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng kịp thời yêu cầu đổi mới của tỉnh, nhiệm kỳ tới Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp huyện Sông Hinh sẽ tập trung quan tâm đến việc nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp; kiện toàn Ủy ban Mặt trận đủ về số lượng, có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, kinh nghiệm, tâm huyết, gần dân, sát dân và vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. Tăng cường phát huy vai trò các tổ chức thành viên, đội ngũ trí thức, Ban tư vấn tham gia vào công tác Mặt trận. Mở rộng đội ngũ cộng tác viên, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư, làm cầu nối vững chắc giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân. Với những thành tựu, từ những bài học kinh nghiệm rút ra trong nhiệm kỳ qua, tinh thần đoàn kết, tâm huyết của đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở, tin tưởng rằng, MTTQ VN và các tổ chức thành viên sẽ tiếp tục phát huy vai trò, sát cánh cùng Đảng, chính quyền thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 xây dựng Sông Hinh ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Tại đại hội hiệp thương dân chủ cử 54 vị vào Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa IX và đoàn đại biểu đi dự Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 14 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết. Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa IX đã hiệp thương dân chủ cử ra các chức danh trong Ban Thường trực; Ông KSor Y Tleng giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Sông Hinh khóa IX, nhiệm kỳ 2024-2029./.
Nguyễn Văn Hà - PCT Mặt trận TQVN huyện Sông Hinh
Đánh giá bài viết Xếp hạng:
TX. Đông Hòa: Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam lần thứ Hai khóa XIII, nhiệm kỳ 2024-2029 Họp báo tuyên truyền về Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên lần thứ XII QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 05TV: Hạng mục hạ tầng kỹ thuật cho gói thầu “Nâng cấp phòng họp trực tuyến Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và trang bị thiết bị phòng họp trực tuyến Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành Thực hiện thương thảo, hoàn thiện hợp đồng thực hiện Gói thầu số 05TV: Hạng mục hạ tầng kỹ thuật thuộc gói thầu “Nâng cấp phòng họp trực tuyến Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và trang bị phòng họp trực tuyến Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành Thăm, tặng quà nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7/1947-27/7/2024 Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Sơn Hòa tổ chức hội nghị lần thứ Hai, nhiệm kỳ 2024 – 2029 Hướng tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029 Hội nghị giao ban Tổ cộng tác viên nắm bắt dư luận xã hội và tình hình Nhân dân của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh quý II/2024 TX. Sông Cầu: Tổ chức Hội nghị Ủy ban MTTQ thị xã lần thứ hai, khóa XII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 Thị xã Đông Hòa: Sơ kết vận động Quỹ “Vì người nghèo” 6 tháng đầu năm 2024 Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Hoà sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm 2024 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2024 Gương người cán bộ Mặt trận cơ sở tiêu biểu trên địa bàn huyện Sơn Hoà
tour Lượt truy cập
today
Hôm nay
calendar_month
Trong tháng
event_note
Trong năm
edit_calendar
Tổng lượt
sell#Tags:
ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
TỈNH PHÚ YÊN
Số điện thoại: 0257.3823497
Email: ubmttq@phuyen.gov.vn
Website: ubmttq.phuyen.gov.vn
Địa chỉ: 01 Nguyễn Trường Tộ, TP.Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên
link Đi đến
Default information